TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
BAŞKAN

Güner Hayri Özsan

II. BAŞKAN

Tülin Tiraje Celkan

GENEL SEKRETER

Muhlis Cem Ar

ARAŞTIRMA SEKRETERİ

Meltem Kurt Yüksel

SAYMAN

Eyüp Naci Tiftik

ÜYE

İlknur Kozanoğlu

ÜYE

Şule Mine Bakanay Öztürk

KONGRE DÜZENLEME KURULU
BAŞKAN

Güner Hayri Özsan

I. SEKRETER

Muhlis Cem Ar

II. SEKRETER

Meltem Kurt Yüksel

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ BİLİMSEL ALT KOMİTELERİ

Bilimsel Alt Komiteler

 Başkan

 Sekreterleri
Akut Lösemiler Bilimsel A.K.
İnci Alacacıoğlu

Şebnem Yılmaz
Volkan Karakuş

Eritrosit Hastalıkları ve Hemoglobin Bilimsel A.K.
Yeşim Oymak

Gül İlhan

 
Hematolojide Enfeksiyonlar ve Destek Tedavileri Bilimsel A. K.
Sinem Civriz Bozdağ Itır Şirinoğlu Demiriz
Sinan Demircioğlu
Güldane Cengiz Seval
Nur Soyer
 
Hematopatoloji Bilimsel A.K.
Nalak Akyürek

Fulya Öz Puyan

 
Hemofili Bilimsel A.K
Ahmet Muzaffer Demir Ayşegül Ünüvar
Aydan Akdeniz
Fatma Burcu Belen Apak
Elif Gülsüm Ümit
 
Hemostaz-Tromboz Bilimsel A.K.
Reyhan Diz Küçükkaya

Serkan Güvenç
Demet Çekdemir
Esra Turan Erkek
Neslihan Karakurt
Hilmi Erdem Gözden

 
İmmünohematoloji Bilimsel A.K.
Meral Beksaç Gülderen Yanıkkaya Demirel
 
Kemik İliği Yetersizliği Bilimsel A.K.
Işık Kaygusuz Atagündüz

Beyhan Durak Aras
Tayfur Toptaş
Fergün Yılmaz

 
Kök Hücre Nakli Bilimsel A.K.
Can Boğa

Musa Karakükçü
Hasan Atilla Özkan
Alphan Küpesiz

 
Kronik Myelositer Lösemi ve Kronik Miyeloproliferatif Neoplaziler Bilimsel A.K.
Düzgün Özatlı

Ahmet Emre Eşkazan
Dilber Talia İleri
Gürsel Güneş

 
Laboratuvar Standartları Bilimsel A. K.
Gülderen Yanıkkaya Demirel

Klara Dalva
İlknur Kozanoğlu

 
Lenfoma Bilimsel A.K.
Meltem Olga Akay

Elif Birtaş Ateşoğlu
Ozan Salim
Özgür Mehtap

 
Moleküler Hematoloji ve Sitogenetik Bilimsel A.K.
Müge aydın Sayitoğlu Özden Hatırnaz Ng
Ayşe Çırakoğlu
 
Multipl Myelom Bilimsel A.K.
Ömür Gökmen Sevindik Hakkı Onur Kırkızlar
Ayşe Salihoğlu
 
Nadir Hematolojik Hastalıklar Bilimsel A.K.
Sema Karakuş

Gül Nihal Özdemir
Şule Mine Bakanay Öztürk
Eren Gündüz

 
Transfüzyon Tıbbı-Kan Bankacılığı ve Hemaferez Bilimsel A.K.
Yeşim Aydınok

Neslihan Andıç
İbrahim Eker
Melike Sezgin Evim
Asu Fergün Yılmaz