1 Mart 2019, Cuma

SALON A

08:30-09:30

NK-T HÜCRE OTURUMU
Oturum Başkanları: Mehmet Sönmez (Karadeniz Teknik Üniversitesi,Trabzon), Ali Uğur Ural (Bayındır Hastanesi, Ankara)

Temel Bilimci Gözüyle NK/T Hücre:
Tolga Sütlü (Sabancı Üniversitesi, İstanbul)

Tümöre Karşı NK/T Hücrelerinin Rolü:
Ali Uğur Ural (Bayındır Hastanesi, Ankara)

Tedavide NK/T Hücrelerinin Rolü:
Musa Karakükçü (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)

10:00-11:30

ALLOJENEİK TRANSPLANTASYON OTURUMU
Oturum Başkanları: Teoman Soysal (İstanbul Üniversitesi, İstanbul), Muhit Özcan (Ankara Üniversitesi, Ankara)

Allojeneik Transplantasyonda Kordon Kanı:
Mehmet Akif Yeşilipek (Medical Park Antalya Hastanesi, Antalya)

Allojeneik Transplantasyonda Akraba Dışı/Haploidentik Nakilde Artılar Eksiler:
Zafer Gülbaş (Anadolu Sağlık Merkezi, Kocaeli)

Graft Manipülasyonu:
Leylagül Kaynar (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)

15:00-16:30

ERİŞKİN HAZIRLAMA REJİMLERİ
Oturum Başkanları: Fahir Özkalemkaş (Uludağ Üniversitesi, Bursa), Gülsan Türköz Sucak (Bahçelievler Medical Park Hastanesi, İstanbul)

Otolog Kök Hücre Transplantasyonunda Yeni Hazırlama Rejimleri:
Hasan Atilla Özkan (Yeditepe Üniversitesi, İstanbul)

Doz Yoğunluğuna Göre Allojeneik Hazırlama Rejimleri:
Yener Koç (Medical Park Hastanesi, Antalya)

Hazırlık Rejimlerinde Işın Tedavisinin Yeri:
Serra Kamer (Ege Üniversitesi, İzmir)

17:00-18:30

ÖZEL ENDİKASYONLARDA TRANSPLANTASYON
Oturum Başkanları: Gülsüm Özet (Ankara Numune EAH, Ankara), Sema Karakuş (Başkent Üniversitesi, Ankara) 

PNH’da Allojeneik Transplantasyon Kime, Ne Zaman, Nasıl?:
Fahri Şahin (Ege Üniversitesi, İzmir)

Myelofibrozda Transplantasyon:
Can Boğa (Başkent Üniversitesi, Adana)

T Hücreli Lenfomalarda Transplantasyon:
Ozan Salim (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)

SALON B

15:00-16:30

ÖZEL DURUMLAR OTURUMU
Oturum Başkanı: Hale Ören (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir), Mualla Çetin (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

Immün Yetersizliklerde Transplantasyon:
Barış Kuşkonmaz (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

Kemik İliği Yetersizliğinde Transplantasyon:
Dilber Talia İleri (Ankara Üniversitesi, Ankara)

Hemoglobinopatilerde Transplantasyon:
Bülent Antmen (Acıbadem Hastanesi, Adana)

17:00-18:30

PEDİATRİDE HKHT ÖZEL DURUMLAR OTURUMU  
Oturum Başkanları: Sema Anak (Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi, İstanbul), Ülker Koçak (Gazi Üniversitesi, Ankara)

Çok Merkez Çalışma Verisi Toplanması ve Türkiye KİT Sonuçları:
Savaş Kansoy (Ege Üniversitesi, İzmir)

Solid Tümör Tedavi Protoküllerinde KİT’in Yeri:
Serap Aksoylar (Ege Üniversitesi, İzmir)

Çocukluk Çağı Nakil Sonrası Uzun Süreli İzlemde Ortaya Çıkan Problemler:
Tunç Fışgın (Altınbaş Üniversite Hastanesi- Bahçelievler Medical Park, İstanbul )