28 Şubat 2019, SALON B

13:45-14:00

Açılış
Güner Hayri Özsan (Türk Hematoloji Derneği Başkanı)

14:00-14:40

Antikor Tedavileri ALL’de Allojenik Kök Hücre Transplantasyonunun Yerini Alabilir mi?

Oturum Başkanı: Adalet Meral Güneş (Uludağ Üniversitesi, Bursa)

Evet: Önder Arslan (Ankara Üniversitesi, Ankara)

Hayır: Fatih Demirkan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

 

14:50-15:30

Steroide Dirençli GVHH Tedavisinde Mezenkimal Hücreler Yararlı mı ?

Oturum Başkanı: Güner Hayri Özsan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

Evet: Ercüment Ovalı (Acıbadem Labcell Hücre Laboratuvarı, İstanbul)

Hayır: Mutlu Arat (Florence Nightingale, İstanbul)

15:40-16:20

Steroide Dirençli aGVHH Tedavisinde Hangisi Daha Etkili?

Oturum Başkanı: Levent Ündar (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)

Fotoimmunoterapi: Filiz Vural (Ege Üniversitesi, İzmir)

Yeni İlaçlar: Hüseyin Saffet Beköz (Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi, İstanbul)

16:30-17:10

Folliküler Lenfomada Otolog Kök Hücre Transplantasyonunun Yeri Var mı?

Oturum Başkanı: Burhan Ferhanoğlu (Koç Üniversitesi, İstanbul)

Evet: Selami Koçak Toprak (Ankara Üniversitesi, Ankara)

Hayır: Elif Birtaş Ateşoğlu (Anadolu Sağlık Merkezi, Kocaeli)

17:20-18:00

AML’de Akraba Dışı mı, Haplo mu?

Oturum Başkanı: Teoman Soysal (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

Haplo: Seçkin Çağırgan (Medical Park Hastanesi, İzmir)

Akraba Dışı: İhsan Karadoğan (Medstar Antalya Hastanesi, Antalya)