2 Mart 2019, SALON B

08:15-08:30

Açılış
Güner Hayri Özsan (Türk Hematoloji Derneği Başkanı)

08:15-10:30

Oturum Başkanları: Eyüp Naci Tiftik (Mersin Üniversitesi, Mersin), Seçkin Erdal (Acıbadem Altunizade Hastanesi, İstanbul) 

Kök Hücre Naklinde Kanıta Dayalı Bakım-Konsensus 2017:
Gülbeyaz Can (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

Hemşirelikte Örnek Bakım Algoritması; SVC:
Solmaz Zeybekçi (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

Klinik Araştırma Hemşireliğinin Gelişimi:
Sultan Kav (Başkent Üniversitesi, Ankara)

Klinik Araştırmalar Hemşireliğinde Türkiye Örneği:
Ayşe Çiftçioğlu (Ankara Üniversitesi, Ankara)

11:00-12:30

Oturum Başkanları: İlknur Kozanoğlu (Başkent Üniversitesi, Adana), Handan Demiroğlu (Başkent Üniversitesi Adana Dr. Tugut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adana)

Transfüzyon Reaksiyonlarına Semptom Temelli Yaklaşım:
Şebnem Yılmaz (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

Transfüzyonda Alloimmünizasyon ve Refrakterlik:
Şebnem Yılmaz (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

Tanı,Takip ve Tedavide Laboratuvar:
Şule Mine Bakanay Öztürk (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilkent Şehir Hastanesi, Ankara )

Kök Hücre Naklinde Sıvı Elektrolit İmbalansı:
Mehmet Özen (Medical Park Bahçelievler Hastanesi, İstanbul)

 

13:30-15:00

Oturum Başkanları: Gülay Sezgin (Çukurova Üniversitesi, Adana),Tuğba Şen (Ankara Üniversitesi, Ankara)

Yatıştan Taburculuk Sürecinde Nasıl Bakım Veririm?
Esra Bayrak (Anadolu Sağlık Merkezi, Kocaeli)

Taburcu Oldum. Uzun Dönemde Beni Neler Bekliyor?:
Fatma Tekin (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

Kök Hücre Naklinde Hasta ve Aile için Yaşam Kalitesi:
Nevin Çetin (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

Kök Hücre Naklinde Konuşamadıklarımız; Cinsellik:
Günay Dikbıyık (Medipol Üniversitesi Hastanesi, İstanbul) 

15:30-17:00

Oturum Başkanları: Şule Mine Bakanay Öztürk (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilkent Şehir Hastanesi, Ankara), Şerife Koçubaba (Memorial Bahçelievler Hastanesi, İstanbul) 

Kök Hücre Toplanmasında Aferez Hemşiresinin Rolü:
Hülya Baraklıoğlu (Ankara Üniversitesi, Ankara)

Hemşirelikte İnsan Gücü Planlaması. Neden-Sonuç İlişkisi.Türkiye’de Mevcut Durum:
Rujnan Tuna (İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul)